Promena namene stambenog prostora u poslovni prostor

Čest je slučaj da određena lica obavljaju poslovnu delatnost u svom stambenom prostoru, te radi ostvarivanja određenih benefita imaju potrebu da taj prostor prenamene u poslovni, na način da se isti u Katastru nepokretnosti upiše kao poslovni prostor.

S tim u vezi, potrudili smo se da izradimo kratak vodič kroz šest koraka koji vam u tome može pomoći.

  • Korak 1 – Idejno rešenje

Kako biste otpočeli proces promene namene prostora iz stambenog u poslovni, najpre je potrebno izraditi Idejno rešenje.

Izradu Idejnog rešenja vrši projektant kojeg angažujete vi kao investitor i vlasnik prostora koji je predmet promene namene. Takođe, ovlašćeni projektant će tokom daljeg postupka u vaše ime podnositi zahteve nadležnim organima putem CIS-a (informacioni sistem kroz koji se sprovodi objedinjena procedura elektronskim putem) u formi elektronskog dokumenta koji se potpisuje kvalifikovanim elektronskim potpisom.

  • Korak 2 – Lokacijski uslovi

Lokacijski uslovi su dokument koji na vaš zahtev izdaje organ lokalne samouprave nadležan za urbanizam i građevinske poslove na čijoj teritoriji se nalazi prostor koji je predmet ovog postupka.

Lokacijski uslovi su nužan dokument jer su u njemu sadržani urbanistički uslovi, tehnički uslovi, drugi uslovi i podaci potrebni za izradu Idejnog projekta, Projekta za građevinsku dozvolu ili Projekta za izvođenje.

Postupak za dobijanje Lokacijskih uslova pokreće se podnošenjem zahteva nadležnom organu kroz CIS na način kako smo opisali u prvom koraku.

Uz zahtev za dobijanje Lokacijskih uslova potrebno je dostaviti:

  • Idejno rešenje (Korak 1),
  • dokaz o uplati administrativne takse.

Ukoliko su ispunjeni svi uslovi, nadležni organ će izdati Lokacijske uslove u roku od 5 radnih dana od dana prijema zahteva za njihovo izdavanje.

  • Korak 3 – Idejni projekat

Idejni projekat predstavlja konkretizaciju Idejnog rešenja (Korak 1) koji na temelju Lokacijskih uslova (Korak 2) izrađuje vaš projektant.

Idejni projekat se kao deo potrebne tehničke dokumentacije podnosi nadležnom organu uz zahtev za dobijanje Rešenja o odobrenju za izvođenje radova, koje je ujedno naredni korak ovog postupka.

  • Korak 4 – Rešenje o odobrenju za izvođenje radova

U postupku promena namene prostora iz stambenog u poslovni neophodno je pribaviti Rešenje o odobrenju za izvođenje radova. Skrećemo pažnju da je ishodovanje ovog rešenja nužno čak i ukoliko faktičko izvođenje radova na predmetnom prostoru u cilju promene namene nije potrebno.

Zahtev za dobijanje Rešenja o odobrenju za izvođenje radova u vaše ime podnosi projektant putem CIS-a i uz zahtev se prilažu Idejno rešenje (Korak 1), Lokacijski uslovi (Korak 2), Idejni projekat (Korak 3), kao i dokaz o uplati odgovarajućih taksi i naknada.

  • Korak 5 – Rešenje o promeni namene

Rešenje o promeni namene je suština ovog postupka jer predstavlja osnov za registraciju promene namene vašeg prostora u Katastru nepokretnosti.

Zahtev za izdavanje Rešenja o promeni namene podnosi se Opštinskoj upravi – Odeljenju zaduženom za građevinske, komunalne i imovinsko-pravne poslove, na način kako smo gore opisali.

Kao prilog zahteva dostavljaju se dokumenti koji su objašnjeni u prethodna četiri koraka (Idejno rešenje, Lokacijski uslovi, Idejni projekat, Rešenje o odobrenju za izvođenje radova).

  • Korak 6 – Upis u katastar nepokretnosti

Poslednji korak u ovom postupku jeste registracija promene namene vašeg prostora u Katastru nepokretnosti.

Katastar će na osnovu vašeg zahteva i priloženog Rešenja o promeni namene sprovesti promenu namene prostora iz stambenog u poslovni prostor.

Zahtev za provođenje promene u katastru podnosi se na propisanom obrascu, a kao prilog dostavlja se Rešenje o promeni namene prostora (Korak 5), kao i dokaz o uplati administrativnih taksi.

Nadamo se da smo vam ovim tekstom pojasnili i približili postupak kako da u Katastru nepokretnosti izvršite promenu namene vašeg prostora iz stambenog u poslovni, ukoliko vam se za tim ukaže potreba.

ZA VIŠE INFORMACIJA KONTAKTIRAJTE:

Saša Radosavljev

Saša Radosavljev

Advokat | Viši saradnik
Lazar Petrović

Lazar Petrović

Advokatski pripravnik
PODELI PUTEM: