Osiguranje i reosiguranje

Naš tim pruža strateške savete povodom niza pitanja generalnim osiguravačima, reosiguravačima i ostalim učesnicima u ovoj industriji. To uključuje restrukturiranje (uključujući portofolio transfere), merdžere i akvizicije  u sektoru osiguranja, zatvoreno osiguranje, reosiguranje i alternativne aranžmane za prenos rizika, sporazume o distribuciji, kao i usklađenost regulatornih propisa u oblasti osiguranja. Takođe smo ugledni savetnici brojnih kompanija i vladinog sektora u programima korporativnog osiguranja, zahtevima osiguranja za akvizicije, ugovorima o pružanju usluga i izgradnji i due diligence osiguranju.

Naš multidisciplinaran i sveobuhvatan pristup svakom pitanju podrazumeva vodeće stručnjake iz ovog  sektora sa impresivnim iskustvom, koji pružaju savete o transakcijama, pravnim i regulatornim pitanjima. Ponosni smo na postignutu doslednost u kvalitetu savetodavnih usluga u celom regionu, dok istovremeno održavamo snažnu preduzetničku kulturu i fokus na samim potrebama klijenta.