Radno pravo

Naš tim za radno pravo pruža konkretne pravne savete i pragmatična rešenja klijentima u svim aspektima radnog prava. Klijentima pružamo prave usluge vezano za pitanja koja zahtevaju savet, upravljanje transakcijom ili vođenje spora. Takođe, savetujemo klijente u pogledu poverljivih i osetljivih pitanja na nivou top menadžmenta i prepoznati smo kao kancelarija koja pruža strateške, robustne, komercijalne i pravovremene savete. U portfoliju imamo brojne dugogodišnje klijente koji nam se obraćaju kao svojim savetnicima od poverenja vezano za pitanja koja variraju od svakodnevnih HR upita do strategije na nivou grupe koja utiče na korporativni ugled i šire komercijalne ciljeve.

Advokatska kancelarija Milošević pruža savetodavne usluge u pogledu svih pravnih, strateških i praktičnih pitanja koja se tiču radnog prava i angažovanja zaposlenih, radnika, direktora, konsultanata i preduzimača, počev od njihove regrutacije, uslova, retencije i motivacije, do upravljanja performansama, disciplinskih postupaka, otkaza ugovora o radu, tehnoloških viškova i penzionisanja.  

Kao pouzdan savetnik mnogih regionalnih banaka, kompanija i preduzeća, učestvujemo u odlukama o zapošljavanju koje su ključne za biznis, i bavimo se regulatornim pitanjima i postupcima. Poznajemo vašu industriju i možemo biti vaš vodič kroz poslovanje iz perspektive svakodnevnih, ali i strateških pitanja u oblasti radnog prava i zapošljavanja.

Ključne kompetencije:

 • Pregovaranje i zahtevi sindikata
 • Executive advisory and compliance
 • Ugovori, politike i procedure
 • Upravljanje krizom i reputacijom
 • Discriminacija, mobing i zlostavljanje na radnom mestu
 • Employment audits and compliance
 • Executive employment contracts
 • Disciplinski postupci i medijacija
 • Outsourcing and supply chain compliance
 • Učinak, disciplina i otkaz ugovora o radu
 • Restrukturiranje i promena radnog mesta
 • Modeli zapošljavanja radne snage