Usluge poslovne podrške

U skoro svakoj industriji kompanije nastoje da se usredsrede na proizvodnju i tržište, a da upravljanje poslovanjem prenesu na specijalizovane uslužne kompanije.

Tim advokatske kancelarije Milošević ima sveobuhvatno iskustvo u ovakvom vidu saradnje sa kompanijama, u brojnim sektorima i poslovnim kontekstima. Izdvajanje poslovne podrške iz bilo kog posla tako da se maksimizira efikasnost i ostvari pametna investicija za obe strane, može biti komplikovano. Međutim, naše dugogodišnje iskustvo omogućilo nam je da razvijemo opsežni „priručnik“ koji će našim klijentima pomoći da zaokruže posao u širokom spektru transakcija, od čisto operativnih ugovora o delu, do sveobuhvatnih dilova o pružanju spoljnih usluga na visokom nivou.

Imamo veliko iskustvo u radu sa sporazumima o pružanju spoljnih usluga, posebno u oblasti velikih građevinskih projekata, gde pomažemo klijentima da ispune regulatorne zahteve u cilju nesmetanog poslovanja i iskoriste svoj pun potencijal.

Prepoznajemo izazove sa kojima se pružaoci podrške suočavaju u poslovanju i nudimo pravne resurse i usluge koji su u potpunosti prilagođeni ovom sektoru. Primera radi:

  • M&A – pomoć prilikom potpune implementacije i realizacije transakcije uz minimum rizika;
  • Zapošljavanje i pravno savetovanje – pružanje saveta u vezi sa zapošljavanjem, uključujući regulatorne savete u pogledu životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti;
  • Sporovi – proaktivno rešavanje potencijalnih i tekućih sporova (posebno u vezi sa složenim, dugoročnim ugovorima o uslugama), kao i savetovanje o samim pregovorima prilikom zaključenja ugovora.