Izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju

Cilj nove pravne regulative je pojednostavljivanje propisa kako bi se smanjila mogućnost zloupotrebe i ekonomičnije raspolaganje sredstvima zdravstvenog osiguranja.

Continue Reading Izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju