Rešavanje sporova

Advokatska kancelarija Milošević rešavanju sudskih sporova pristupa komercijalno i strateški. Kombinovanjem naše vodeće prakse u rešavanju sporova sa iskustvom u regulatornim pitanjima i relevantnim industrijama dolazimo do efektivnih rešenja za naše klijente. Rukovodimo se ciljevima svojih klijenata i blisko sarađujemo sa klijentovim timom na izvršavanju dogovorene strategije koja dovodi do najboljih rezultata. Fokusiramo se na stvari koje su važne, umesto isključivo na sam proces. Često nam je cilj da izbegnemo spor ili sprečimo da on eskalira, te stoga naši timovi efektivno pribegavaju procedurama za alternativno rešavanje sporova.

Klijenti naš tim za rešavanje sporova prepoznaju po tome što je uvek na raspolaganju, prijatan za saradnju i vodi računa o troškovima. Dodatno, sporove uvek vodimo tako da nema nikakvih iznenađenja. Ponudu izlažemo transparentno i koristimo inovativne veštine upravljanja projektima kako bismo sve sporove rešili na najefikasniji mogući način u okviru raspoloživih resursa.

 

Ključne kompetencije:

 • Upravni postupci
 • Sporovi u oblasti bankarstva i finansija
 • Privredni i ugovorni sporovi
 • Korporativni/M&A sporovi
 • Naplata potraživanja
 • Sporovi u oblasti radnog prava
 • Sporovi u oblasti energetskog prava
 • Izvršni postupci
 • Parnični postupci u oblasti zaštite životne sredine
 • Sporovi u oblasti osiguranja
 • Sporovi na temu intelektualne svojine
 • Investiciona i komercijalna arbitraža
 • Sporovi vezani za nekretnine i izgradnju
 • Restrukturiranje i stečaj
 • Privredni kriminal