Intelektualna svojina

Advokatska kancelarija Milošević pruža savetodavne usluge i razvija pravne strategije kako bi maksimizirala i zaštitila komercijalni potencijal brendova, ideja, postojećih i novih tehnologija. Pružamo pragmatične i komercijalno orjentisane savete svojim klijentima i blisko sarađujemo sa njima da bismo ostvarili njihove komercijalne ciljeve, budući da razumemo koliko je intelektualna svojina značajna za njihovo poslovanje.

Naša kancelarija je prepoznata kao neko ko pruža širok spektar usluga u ovoj oblasti prakse, kada su u pitanju i parnični i neparnični aspekti. Ovo obuhvata bavljenje pitanjima intelektualne svojine u korporativnim i finansijskim transakcijama, savetovanje u pogledu patenata, zaštitnih znakova (žigova), autorskih prava i pitanjima dizajna, kao i zastupanje klijenata u važnim sporovima koji se tiču intelektualne svojine i zaštite potrošača.

Imamo odličnu reputaciju kada je reč o pružanju najinovativnijih saveta u pogledu strateških pitanja intelektualne svojine, i zastupali smo neke od vodećih kompanija u regionu. Naš strateški pristup svim pitanjima intelektualne svojine sa kojima se susreću naši klijenti čini nas kancelarijom koja pruža komercijalna, praktična i inovativna rešenja za izazove koje ova pitanja postavljaju. Naša reputacija pouzdane advokatske kancelarije zasniva se na kvalitetu naših komercijalnih saveta i usluzi koju pružamo u svim oblastima prakse, uključujući i ovu.