Javne nabavke

Tim advokatske kancelarije Milošević u oblasti javnih nabavki poseduje veliko iskustvo u savetovanju i naručilaca i ponuđača u vezi sa svim aspektima Zakona o nabavkama Republike Srbije, uključujući složena pitanja zakonskih propisa o javnim nabavkama.

Naši advokati savetuju naručioce i ponuđače u svim industrijama, ali su posebni eksperti za tendere vezane za velike infrastrukturne projekte, za ugovore o izgradnji, kao i tendere u sektoru energetike. Prema tome, naš tim pruža savetodavne usluge i na tenderima koji su u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i sa svim ostalim propisima u oblasti nabavki.

Bez obzira na prirodu i složenost tendera, naš tim pruža strateška i operativna rešenja, koja su ujedno i komercijalna i usaglašena sa zakonskim propisima u oblasti javnih nabavki.

Naša pomoć naručiocima tipično obuhvata:

 • Ocenu obaveze za raspisivanje tendera;
 • Pripremu tenderske strategije, uključujući izbor tenderskog postupka i izradu tenderskog plana;
 • Pripremu tenderske dokumentacije ili garanciju kvaliteta dokumentacije koju su organi samostalno pripremili;
 • Sprovođenje tendera, uključujući upravljanje projektima;
 • Pripremu za i učešće na pregovaračkim sastancima;
 • Evaluaciju prijava za predkvalifikacije i ponuda;
 • Rukovođenje rezervacijama u okviru ponuda;
 • Slučajeve pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u procesima javnih nabavki i pred Upravnim sudom.

Naša pomoć ponuđačima tipično obuhvata:

 • Ocenu tenderske dokumentacije;
 • Savete u vezi sa pripremanjem ponude (strategija i optimizacija ponude);
 • Garanciju kvaliteta ponuda;
 • Pripremu za i učešće na pregovaračkim sastancima;
 • Ocenu usaglašenosti tendera sa relevantnim zakonskim propisima u oblasti javnih nabavki;
 • Zahteve za pristup fajlovima;
 • Slučajeve pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u procesima javnih nabavki i pred Upravnim sudom;

Savete i zastupanje pobednika na tenderu u vezi sa pritužbama na tender i/ili pobedničku ponudu.