Podsetnik za poreske obveznike 

Rok za proveru modela popunjene poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2022. godinu ističe 15. maja 2023. godine.

Continue Reading Podsetnik za poreske obveznike