Građevinska industrija

Verujemo da su, u eri intenzivnog razvoja tržišta, prilike za investiranje u nekretnine nikad bolje. Očekuje se da će milioni biti uloženi u tržište nekretnina na svim nivoima, i u javnom i u privatnom sektoru.

Naša firma savetuje investitore, finansijere, vlasnike i kupce na tržištu nekretnina u različitim sektorima – od kancelarijskog prostora do tržnih centara.

Zastupanje investitora, zajmodavaca i zajmoprimaca podrazumeva da imamo sveobuhvatan uvid u to kako se transakcije strukturiraju i finansiraju. Naša sposobnost da radimo na svim stranama transakcije znači da klijenti mogu imati poverenja da ćemo uspešno adresirati sva komercijalna i pravna pitanja.

Zahvaljujući našoj stručnosti i dobrom poznavanju lokalnog tržišta u kombinaciji sa međunarodnim iskustvom, u poziciji smo da svoje klijente savetujemo o tokovima kapitala počevši od njegovog izvora, kao i da im pružimo podršku na ključnim tržištima gde se taj kapital ulaže. Dodatno, klijentima pomažemo i u razvoju i održavanju imovine.

Verujemo da, sagledavajući oblast nekretnina u celosti, umesto po pojedinačnim segmentima, kreiramo vrednost za svoje klijente generišući bolji prinos na investicije, koristeći povezane mogućnosti i primenjujući sličnu bazu znanja potrebnu za oblast investiranja kako u nekretnine tako i u infrastrukturu.