Vlada i javni sektor

Razumemo izazove koje postavljaju aktivne politike, konkurentski zahtevi i sve veći pritisak da se postignu efikasni rezultati. Kombinujemo ovo razumevanje javnog sektora sa svojim iskustvom iz privatnog sektora kako bismo klijentima iz javnog sektora pružili jasne savete u pogledu širokog spektra pitanja, uključujući velike nabavke, privatizacije, složena komercijalna, finansijska i regulatorna pitanja, kao i optimizaciju javno-privatnog interfejsa.

Naš tim za zakonodavna i državna pitanja pomaže klijentima da iznesu krucijalne strategije i inicijative javnog sektora od samog početka do uspešne realizacije. Poslujemo u skladu sa najsavremenijim strukturama i donosimo nove ideje kako bismo pomogli našim klijentima da ostvare svoje ciljeve i realizuju svoje politike.

Zahvaljujući istančanoj praksi, neki od naših advokata su se usko specijalizovali za javni sektor i pružaju besprekornu uslugu, koristeći svoje znanje i strategije, kako bi pronašli najbolje rešenje koje odgovara svakom lokalnom izazovu