Iz našeg ugla

AI, veštačka inteligencija, autorsko pravo, Milosevic law firm, Advokati Beograd

Autorsko pravo u doba veštačke inteligencije: pronalazak ravnoteže između prava autora i genijalnosti mašine

Razvoj veštačke inteligencije menja tradicionalni odnos između inovacija i intelektualne svojine, dovodeći do pitanja o autorskom pravu tvorevina stvorenih veštačkom inteligencijom i zakonskom okviru intelektualne svojine.

Pročitajte više →
Procedura građenja, Advokatska kancelarija Milošević, Advokati Beograd

Procedura građenja u Republici Srbiji

Oblast izgradnje objekata podrazumeva ispunjavanje brojnih uslova propisanih domaćim propisima.

Pročitajte više →
elektronsko dostavljanje podnesaka, podnesci, parnično pravo, parnični postupak, Advokatska kancelarija Milošević, Milošević Law firm, Advokati Beograd

Elektronsko dostavljanje podnesaka u parničnom postupku – mit ili realnost?

Zakon o Parničnom postupku pruža mogućnost dostavljanja podnesaka sudu putem elektronske pošte sa istim procesnim dejstvom kao i pisani podnesci.

Pročitajte više →
Pravno svojine, Nepokretnost, DOO, Advokati Beograd, Advokatska kancelarija Milošević Milosevic Law Firm

Postupak unosa prava svojina na nepokretnosti u osnovni kapital Društva prilikom osnivanja

Prilikom osnivanja Društva Ograničenih Odgovornosti, osnivači mogu uneti novčani ili nenovčani ulog pri čemu nenovčani ulog može biti u stvarima ili pravima.

Pročitajte više →
nft, poreski tretman, blockchain, Advokatska kancelarija Milošević, Advokati Beograd

Šta je NFT i kakav je njegov poreski tretman u pravu Republike Srbije?

Iako se NFT eksplicitno ne pominje u zakonskoj regulativi, a kako spada u digitalnu imovinu, jasno je da se na njegovu trenutnu poziciju mogu primenjivati svi oni zakoni koji na generalan način regulišu oblast prometa digitalnom imovinom.

Pročitajte više →
elektroenergetski objekti, Milosevic Law Firm, advokatska kancelarija Milosević, advokati Beograd

Specifičnost kod izgradnje elektroenergetskih objekata

Izgradnja objekata za proizvodnju, transformaciju, distribuciju i prenos električne energije regulisana je dijapazonom propisa iz različitih oblasti.

Pročitajte više →