Iz našeg ugla

Obaveze za registraciju računovođa

Nove obaveze za registraciju računovođa i revizora

Svi pružaoci računovodstvenih usluga moraju se registrovati u Registru pružalaca računovodstvenih usluga najkasnije do 1. januara 2023. godine.

Pročitajte više →
Kupac-proizvođač električne energije

Kako da postanete kupac-proizvođač električne energije (prozjumer) u Srbiji?

Koje uslove morate ispuniti da biste postali kupac-proizvođač električne energije (prozjumer) i upisali se u Registar Elektroprivrede Srbije?

Pročitajte više →
Kamata kao glavno potraživanje

Kamata kao glavno potraživanje

Pod kojim uslovima zatezna kamata može imati status glavnog potraživanja? Da li se na iznos neisplaćene kamate može obračunati nova zatezna kamata?

Pročitajte više →
Kupoprodaja nepokretnosti

Kupoprodaja nepokretnosti kada je jedna od ugovornih strana nerezident

Kupoprodaju nepokretnosti kada je jedna od ugovornih strana stranac odnosno nerezident reguliše Zakon o deviznom poslovanju.

Pročitajte više →
Prodaja stečajnog dužnika

Prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica

Institut prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, kao jedan od modaliteta prodaje u stečajnom postupku, regulisan je Zakonom o stečaju.

Pročitajte više →
Licence za građenje u Srbiji

Licence za građenje u Republici Srbiji

Šta pravna lica i preduzetnici treba da znaju o licencama za građenje u Republici Srbiji?

Pročitajte više →