Nemo postojanje akcionarskih društava u Srbiji

Kada govorimo o akcionarskim društvima, prva asocijacija bi bila da je to tipično društvo kapitala. Međutim pokušajmo da budemo precizniji i da akcionarsko društvo definišemo kao društvo čiji je osnovni…

Continue Reading Nemo postojanje akcionarskih društava u Srbiji

Kako da ostvarite svoje potrošačka prava?

Ukoliko kao fizičko lice kupujete robu ili pribavljate uslugu, postoji poseban zakon koji štiti vaše interese. Zakon o zaštiti potrošača propisuje više pravnih puteva u službi očuvanja vašeg prava kao…

Continue Reading Kako da ostvarite svoje potrošačka prava?