Milosevic

Law | Firm

Sa preko 10 godina iskustva, jedna smo od prepoznatih advokatskih kancelarija u oblasti finansija i poslovnog prava.

ZAŠTO SE KLIJENTI ODLUČUJU ZA NAS?

Naša kancelarija se fokusira na potrebe klijenata kako bi im pružila izuzetnu pravnu uslugu koja donosi vrednost. Razumemo da, iz ugla klijenata, vrednost nije samo poređenje satnica. Vrednost podrazumeva efikasne procese za praćenje i izveštavanje; kreativan pristup ublažavanju pravnog rizika; veću sigurnost u pogledu troškova; i REZULTATE.

U svakoj reprezentaciji i transakciji, naš tim se fokusira na željene rezultate. Dok se neke kancelarije možda fokusiraju samo na prvi naredni korak u procesu, naš tim bazira strategiju u svakoj fazi projekta na krajnjem rezultatu. Uspostavili smo sistem koji u osnovi ima uslugu klijentu. To smo postigli međusobnim usaglašavanjem kulture, strukture i procesa imajući jedan cilj na umu – ZADOVOLJSTVO KLIJENTA.

Advokatska kancelarija Milošević svojim klijentima nudi pravne usluge svetske klase. Naš intelekt, obrazovanje i iskustvo su u rangu najvećih advokatskih kancelarija u jugoistočnoj Evropi, dok naši advokati imaju multidisciplinarno iskustvo u pravnim aspektima biznisa. Neki od naših advokata dolaze sa vodećih američkih i evropskih univerziteta, a svi se oslanjaju na svoje poslovno iskustvo tokom rešavanja pravnih pitanja u kompleksnom poslovnom okruženju. Naši advokati zastupaju klijente na najvišem nivou već 10 godina, u korporativnim transakcijama i projektima, u oblasti nekretnina, usaglašenosti propisa, upravnim postupcima kao i mnogim složenim građanskim i privrednim sporovima i arbitražama. 

Advokatska kancelarija Milošević se isključivo fokusira na to da zadovolji poslovne potrebe svojih klijenata. Kompanije se obraćaju našoj kancelariji kada traže vrhunski savet u pitanjima koja su isprepletana sa njihovim najkritičnijim poslovnim aktivnostima. Naši advokati razumeju različite pravne, poslovne i finansijske probleme sa kojima se naši klijenti suočavaju i u potpunosti se posvećuju njihovom poslovanju kako bi predvideli, upravljali i ublažili rizike i izazove koji se mogu pojaviti. Naša uloga je da pomognemo kompanijama i njihovim pravnicima da se uspešno snađu u kompleksnom regulatornom sistemu, utičući na njihove svakodnevne i dugoročne poslovne aktivnosti.

Naše kolektivno iskustvo i isključiv fokus na privredno pravo stavljaju nas u ravnopravan položaj sa praksama drugih vodećih advokatskih kancelarija. Naši advokati imaju značajno pređašnje iskustvo iz velikih kancelarija u regionu jugoistočne Evrope i uspešno adresiraju sve probleme sa kojima se klijenti suočavaju, uključujući velike, skupe i rizične sporove, kompleksne poslovne transakcije, infrastrukturne i projekte u oblasti nekretnina i gradnje. Brzo učimo i posedujemo znanje, obuku i resurse da prepoznamo i iskoristimo svaku priliku za rešavanje najsloženijih pravnih pitanja. Naša kancelarija ima odlične odnose sa nekima od najboljih advokatskih kancelarija na svetu, sa kojima možemo da sarađujemo u slučaju da se radi o projektima ili pitanjima koja prevazilaze granice Srbije i podležu višestrukim jurisdikcijama.

Advokatska kancelarija Milošević teži ka tome da pronađe najbolja rešenja za pravne poteškoće i probleme sa kojima se klijenti suočavaju u svom poslovanju. Naši advokati u potpunosti razumeju kako funkcioniše poslovanje klijenata i upoznati su sa kompleksnim industrijama u kojima oni posluju. Sagledavamo probleme iz ugla biznisa i razvijamo personalizovane planove koji na najbolji način zadovoljavaju trenutne ciljeve naših klijenata, ali i njihove dugoročne planove.

Advokatska kancelarija Milošević se ponosi time što pruža vrhunske pravne usluge na troškovno efikasan način. Naše bogato iskustvo nam omogućava da zahtevna i složena pravna pitanja rešavamo brzo i efikasno. Svesni smo činjenice da troškovi advokata mogu da budu značajan faktor za naše klijente te nudimo fleksibilne strukture finansiranja i naknade zasnovane na pojedinačnim potrebama svakog klijenta.

Saradnja sa našim klijentima, njihovim konsultantima i ko-savetnicima je glavni prioritet u radu naše kancelarije. Bilo da zastupamo klijenta u kompleksnoj arbitraži ili strukturiramo sofisticiranu transakciju, ulazimo u partnerski odnos sa klijentom i nadležnim stručnjacima kako bismo zajednički prevazišli prepreke i omogućili da se stvari uspešno razvijaju u dobrom pravcu. Naši advokati čine kompaktan tim koji zajednički radi na tome da potrebe klijenta budu zadovoljene u roku i po razumnim cenama.

Tražite pravni savet?

Pozovite nas:

(381) 11 423 90 06

Prijavite se za naš njuzleter

U čemu smo eksperti

Oblasti prava

bankarstvo i finansije, Milosevic Law Firm, Advokatska Kancelarija Milosević

BANKARSTVO I FINANSIJE

Naša kancelarija pruža strateške, praktične savete u vezi sa bankarskim i finansijskim transakcijama, i prepoznata je kao lider u oblasti projektnog finansiranja.

Korporativno i M&A. Milosevic Law Firm, Advokatska Kancelarija Milosević

KORPORATIVNO PRAVO i M&A

Istaknuti korporativni advokati naše kancelarije poseduju iskustvo u svim aspektima kupoprodaje kompanija i preduzeća, i zastupaju prodavce, kupce i privatne akcionare.

Rešavanje sporova, Milosevic Law Firm, Advokatska Kancelarija Milosević

REŠAVANJE SPOROVA

Naš prekogranični tim za rešavanje sporova poseduje neophodnu stručnost i razumevanje kako bi pružio pravne usluge klijentima u pogledu širokog spektra spornih pitanja.

Nekretnine i pravo gradnje, Milosevic Law Firm, Advokatska Kancelarija Milosević

NEKRETNINE I PRAVO GRADNJE

Naš tim advokata za pravo nepokretnosti i pravo gradnje identifikuje ključne trendove u ovom sektoru i pomaže klijentima oko pitanja zaštite životne sredine, procene rizika, i upravljanja projektima. Pružamo sveobuhvatne pravne usluge u vezi sa izgradnjom nekretnina, upravljanjem, prenosom vlasništva i iznajmljivanjem.

Energetsko pravo i infrastruktura, Milosevic Law Firm, Advokatska Kancelarija Milosević

ENERGETIKA I INFRASTRUKTURA

Naš tim za energetiku i infrastrukturu blisko sarađuje sa sponzorima, investitorima, državnim organima, bankama, izvođačima, konsultantima, i drugim tržišnim učesnicima, kako bi pružao savetodavne usluge u različitim oblastima kao što su električna energija, nabavka opreme, građevinski aranžmani i projekti javno-privatnih partnerstava.

Privredno pravo, Milosevic Law Firm, Advokatska Kancelarija Milosević

PRIVREDNO PRAVO

Privredno pravo je izuzetno važno budući da utiče na to kako se kompanije vode i kako, posledično, pomažu podsticanju ekonomije. Naša kancelarija pruža sveobuhvatne smernice u pogledu strateških poslovnih odluka i obezbeđuje podršku uz koju se može povećati efikasnost i smanjiti trošak nekih rutinskih pravnih aktivnosti.

Tim advokatske kancelarije Milošević

Kontakt:

Pozovite nas: (381) 11 423 9006

Hercegovačka 14B/13.01, 11000 Beograd Srbija

Kontakt:

Pozovite nas: (381) 11 42 39 006

Hercegovačka 14B/13.01, 11000 Belgrade Serbia