Pravna forenzika

Mi u advokatskoj kancelariji Milošević razumemo da naši klijenti posluju u regulatornom okruženju koje se kontinuirano razvija, u kome se kompanije suočavaju kako sa istražnim i izvršnim postupcima regulatornih organa, tako i sa internim pravnim i disciplinskim pitanjima. Pored reagovanja na regulatorne i izvršne postupke, kompanije su pod sve većim pritiskom da sprovode sopstvene interne istrage kako bi identifikovale, sprečile i sanirale nedolično ponašanje, samoinicijativno podnosile izveštaje regulatorima i preduzimale potrebne disciplinske mere. U turbulentnim vremenima, potreban vam je pravni savetnik sa velikim iskustvom u pogledu najkompleksnijih regulatornih postupaka i njihovih potencijalnih posledica po poslovanje, koji će vas izvesti na sigurno tle kada je to najvažnije.

 

Naši advokati imaju znatno iskustvo u savetovanju i zastupanju klijenata u kontekstu preduzimanja mera pravne forenzike kako bi se identifikovali rizici od izvršenja i pravni rizici u vezi sa korupcijom, prevarnim radnjama, pranjem novca, nedozvoljenim ponašanjem na tržištu, zaštitom podataka, anti-trust politikom, zapošljavanjem, zdravljem i bezbednošću, zaštitom životne sredine, poreskim sistemom i proizvodnjom.

 

Povrh utvrđivanja i ublažavanja nedozvoljenog ponašanja korporacija, ukoliko vaš biznis dođe pod radar regulatora, stojimo vam na raspolaganju za upravljanje komunikacijom tokom istraživanja regulatornih i izvršnih vlasti, za pomoć vašoj kompaniji u ublažavanju i upravljanju rizikom, kao i izvegavanju ozbiljnih kazni i penala. Vodićemo vas kroz sve paralelne pravne i regulatorne obaveze, starajući se o tome da mnoge zamke i druge komplikacije – koje mogu dramatično da utiču na rezultate i vrednost istrage – budu izbegnuti.

 

Naša kancelarija praktikuje strateški i pragmatični pristup sa ciljem da pruža dragocene savete koji uzimaju u obzir sva relevantna pravna, regulatorna, komercijalna i disciplinska pitanja i potencijalne posledice za naše klijente.