Privredno pravo

Kompanijsko i privredno pravo, koje ima centralnu ulogu u bilo kojoj poslovnoj transakciji, ključno je područje prakse advokatske kancelarije Milošević. Stručnost naših advokata u oblasti kompanijskog i privrednog prava predstavlja osnovni resurs na koji se klijenti naše kancelarije u velikoj meri oslanjaju.

Advokatska kancelarija Milošević poseduje ekspertizu za rešavanje širokog spektra problema i nedoumica koje mogu ugroziti poslovanje bilo koje organizacije koja posluje u današnjem složenom konkurentskom okruženju. Naša kancelarija prepoznata je po svojoj odličnoj strategiji i pristupu orijentisanom ka rešenjima u ovoj oblasti prakse.

Kancelarija aktivno pruža smernice domaćim i međunarodnim klijentima i savetuje o trgovinskim pitanjima koja direktno utiču na strane investicije u Srbiji u različitim sektorima, uključujući, ali ne ograničavajući se na telekomunikacije, energetiku, nekretnine, maloprodaju, infrastrukturu, automobilsku industriju, itd.

Kancelarija učestvuje u procesima konsultacija sa Vladom Srbije i nadležnim ministarstvima o pitanjima vezanim za politike i podnosi predloge i dokumentaciju o potrebnim promenama postojećih politika.

 

Naš tim savetuje klijente u sledećim oblastima:

  • Ulazna strategija;
  • Pravno strukturiranje;
  • Pomoć u pribavljanju odobrenja/obrazloženja od državnih vlasti, gde je primenjivo;
  • Pomoć u pribavljanju različitih registracija, licenci, odobrenja, dozvola, itd.;
  • Pomoć u pogledu usaglašenosti sa različitim zakonima/propisima, gde je primenjivo;
  • Pomoć u izvođenju pravnih revizija;
  • Priprema predloga, pregovaranje i finalizacija različitih ugovora o dobavljačima, ugovora o delu, itd.