Vesti

sporazumni raskid advokatska kancelarija Milošević, advokati Beograd

Sporazumni prestanak radnog odnosa – novine u sudskoj praski?

Zakon o radu ne objašnjava detaljno koji su akti relevantni kod sporazumnog prestanka radnog odnosa, stoga je ovo pitanje predmet sudskog tumačenja.

Pročitajte više →
agencija za privredne registre, promena kapitala, ulog članova, advokati Beograd, advokatska kancelarija MIlošević

Novine u načinu registracije osnovnog kapitala u Registru privrednih subjekata

Počevši od 2. aprila 2024. godine počinje da se primenjuje novi način registracije promena na kapitalu s ciljem pojednostavljivanja pregled stanja kapitala.

Pročitajte više →
tržište rada, strani državljani, strani investitori, jedinstvena dozvola za rad i boravak stranaca, advokatska kancelarija Milošević, milosevic law firm, advokati Beograd

Ciljevi i postupak za pribavljanje jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad stranaca   

Značajne izmene i dopune Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca povećavaju privlačnost tržišta rada za strane državljane i investitore.

Pročitajte više →
Uredba o elektronskom arhiviranju, e arhiva, dokumentacija, elektronska dokumentacija, advokatska kancelarija Milošević, advokati Beograd, Advokatska kancelarija Beograd

Izmene i dopune Uredbe o elektronskom arhiviranju

Uredba o elektronskom arhiviranju: integritet i zaštita dokumenata u dugoročnom periodu uz pojednostavljene obaveze čuvanja dokumentacije za pravna lica.

Pročitajte više →
Rad, tržište rada, otvoreni Balkan, zapadni Balkan, Open Balkans, Advokati beograd, Advokatska kancelarija Milosevic

Otvoreni Balkan – Jedinstveno tržište rada

Inicijativa “Otvoreni Balkan”: podsticanje regionalne saradnje s jedinstvenim tržištem rada koje će olakšati nesmetan rad bez administrativnih prepreka.

Pročitajte više →
zakon o zaposljavanju stranaca, dozvola za boravak, advokatska kacelarija milosevic, advokati beograd, vladimir milosevic advokat

Izdavanje jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad stranih državljana

Izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca procedura je ubrzana i dozvola se može dobiti u roku od 15 dana od dana podnošenja elektronskog zahteva.

Pročitajte više →