Vesti

BZR, Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, advokati Beograd, advokatska kancelarija Milosevic

Novi Zakon o bezbednosti I zdravlju na radu

Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu sadrži niz značajnih promena uz stroža pravila.

Pročitajte više →
polozaj stranaca, radna dozvola, viza, boravak, advokati Beograd, Advokatska kancelarija Milosevic

Povoljniji zakonski uslovi za strance u Republici Srbiji u perspektivi

Zakonski uslovi za strance mogli bi se značajno promeniti u 2024. godini, imajući u vidu da je posebna pažnja posvećena regulisanju položaja stranih državljana u Republici Srbiji.

Pročitajte više →
Poreska prijava Porez na dohodak građana advokatska kancelarija Milošević Advokati Beograd

Podsetnik za poreske obveznike 

Rok za proveru modela popunjene poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2022. godinu ističe 15. maja 2023. godine.

Pročitajte više →
Poreska prijava Porez na dohodak građana advokatska kancelarija Milošević Advokati Beograd

Objavljen model popunjene poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2022. godinu

Na portalu ePorezi objavljen je model popunjene prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2022. godinu koji je sastavila poreska uprava na osnovu podataka iz službenih evidencija.

Pročitajte više →
apr, naknada za registraciju, Advokatska kancelarija Milošević, Milosevic law firm, advokati Beograda

APR – Izmene u vezi sa osnivanjem društva

Počev od 18. maja 2023. godine, prijave u APR-u za osnivanje privrednog društva će se podnositi isključivo elektronskim putem.

Pročitajte više →
Advokatska kancelarija Milošević, Advokati Beograd, Milosevic Law FIrm

Izmena Javnoizvršiteljske tarife

Izmene Javnoizvršiteljske tarife, kojim je predviđeno poskupljenje javnoizvršiteljskih usluga, stupile su na snagu 4. marta 2023. godine

Pročitajte više →