Komunalni sektor

Advokati kancelarije Milošević savetuju i zastupaju klijente iz celog regiona koji učestvuju u nekima od najsloženijih i najznačajnijih transakcija u komunalnom sektoru.

Naši pravnici odlično poznaju ovu industriju i pomažu svojim klijentima u razvoju i finansiranju novih kapaciteta, sticanju i otuđenju komunalnih preduzeća i imovine, kao i opštim regulatornim savetima. Takođe pružamo savetodavne usluge u pogledu složenih arbitraža i parnica u komunalnom sektoru.

Radimo za finansijere, izvođače i nosioce vlasti u vezi sa akvizicijom, razvojem, radom i finansiranjem projekata obnovljivih izvora u Srbiji i regionu, uključujući vetar, solarnu energiju, hidroenergiju i biomasu.

Takođe pružamo diskretne regulatorne savete u ovim složenim oblastima koje se neprestano menjaju.

Pružamo i savete u vezi sa razvojem, finansiranjem, radom, akvizicijom i privatizacijom nezavisnih energetskih projekata (NEP) u regionu.

Naša stručnost obuhvata ugovore o kupovini električne energije, aranžmane za snabdevanje gorivom i sve povezane ugovore o izgradnji i eksploataciji, finansiranje komercijalnih banaka, finansiranje sredstava za proizvodnju električne energije i preduzeća za prenos i distribuciju energije.