Odricanje od odgovornosti

Informacije na ovom vebsajtu su date samo u informativne svrhe i ne treba ih tumačiti kao pravni savet o bilo kom pitanju.

 

Prenos i prijem informacija na ovom vebsajtu, u celosti ili delimično, ili komunikacija sa advokatskom kancelarijom Milošević i advokatima koji posluju pod brendom firme, putem interneta ili e-maila preko ove veb stranice, ne predstavlja niti stvara poslovni odnos advokata i klijenta između nas i bilo kog primaoca. Nijedan vebsajt nije u potpunosti siguran, tako da ne bi trebalo da nam šaljete poverljive informacije putem ove veb stranice. Takva komunikacija neće uspostaviti poslovni odnos advokata i klijenta, i sve što nam otkrijete neće biti privilegovano niti poverljivo, osim ako se nismo dogovorili da Vas zastupamo kao pravni savetnici i ako sa nama niste potpisali ugovor o zastupanju i pravnim uslugama.

Sadržaj na ovom vebsajtu možda ne odražava najaktuelnije pravno stanje. Sadržaj i tumačenja zakona predstavljena ovde podležu reviziji. Odričemo se svake odgovornosti u vezi sa preduzetim ili nepreduzetim radnjama na osnovu bilo kog dela ili celokupnog sadržaja na ovoj veb stranici u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom. Ne postupajte niti se suzdržavajte od postupanja po ovim informacijama bez traženja profesionalnog pravnog saveta. Nijedan prethodni ishod u nekom predmetu ne garantuje budući rezultat koji je isti. Svaki slučaj kojim se bavimo je individualan, zasnovan na drugačijim činjenicama, i stoga je svaki predmet različit. Ne možemo garantovati bilo kakav konkretan ishod u Vašem slučaju.

Ovaj vebsajt je u skladu sa Zakonom o advokaturi i Kodeksom profesionalne etike. Advokati koji posluju pod brendom firme imaju licencu u Republici Srbiji.

Ovaj vebsajt se ne smatra oglašavanjem advokata.