Restrukturiranje i stečaj

Kada firme zapadnu u finansijske poteškoće, ključno je razmotriti sva potencijalna rešenja. Naši advokati pružaju pravne savete u vezi sa širokim spektrom pitanja koja proističu iz korporativnih poteškoća, problematičnih ulaganja i formalne nesolventnosti. Savetujemo kreditore, dužnike, potencijalne kupce i stečajne upravnike u pitanjima vezanim za dužnosti direktora, dužnu marljivost, otkup potraživanja, trgovinu potraživanjima, parnične postupke, i aranžmane.

Istinsko razumevanje različitih pozicija svih ključnih aktera od suštinskog je značaja ako želite da postignete najbolji mogući rezultat. Naš tim je fokusiran na komercijalni aspekt i na osnovu svog bogatog iskustva savetuje sve učesnike u situacijama kada kompaniji preti stečaj. Bez obzira na to da li treba primeniti kreativne tehnike kako bi se pomoglo kompaniji pred stečajem, raditi na tome da kompanija prebrodi finansijske poteškoće, ili upravljati kolapsom velike korporacije, tim advokatske kancelarije Milošević poseduje potrebne veštine i znanje da ovakve situacije reši.

Naši advokati su eksperti u osmišljavanju kreativnih rešenja za ozbiljne kreditne probleme. U svom portfoliju imamo uspešno izvedena restrukturiranja bilansa stanja kompanija kojima je pretio stečaj, sa ciljem maksimiziranja vrednosti. Naš pristup podrazumeva optimizaciju klijentove pozicije i prinosa uz razmatranje svih raspoloživih mogućnosti.