Autorsko pravo u doba veštačke inteligencije: pronalazak ravnoteže između prava autora i genijalnosti mašine

Razvoj veštačke inteligencije menja tradicionalni odnos između inovacija i intelektualne svojine, dovodeći do pitanja o autorskom pravu tvorevina stvorenih veštačkom inteligencijom i zakonskom okviru intelektualne svojine.

Continue Reading Autorsko pravo u doba veštačke inteligencije: pronalazak ravnoteže između prava autora i genijalnosti mašine
Konverzija potraživanja u osnovni kapital
konverzija potraživanja u osnovni kapital

Konverzija potraživanja u osnovni kapital

Da bi se obezbedila likvidnost društva, čest je slučaj da osnivači vrše dodatne uplate društvu ili pak vrše pozajmice društvu. Kasnijom konverzijom tih potraživanja u osnovni kapital društva dolazi i do povećanja uloga člana društva.

Continue Reading Konverzija potraživanja u osnovni kapital

Nemo postojanje akcionarskih društava u Srbiji

Kada govorimo o akcionarskim društvima, prva asocijacija bi bila da je to tipično društvo kapitala. Međutim pokušajmo da budemo precizniji i da akcionarsko društvo definišemo kao društvo čiji je osnovni…

Continue Reading Nemo postojanje akcionarskih društava u Srbiji

Kako da ostvarite svoje potrošačka prava?

Ukoliko kao fizičko lice kupujete robu ili pribavljate uslugu, postoji poseban zakon koji štiti vaše interese. Zakon o zaštiti potrošača propisuje više pravnih puteva u službi očuvanja vašeg prava kao…

Continue Reading Kako da ostvarite svoje potrošačka prava?