Potrošačka, prehrambena i maloprodajna industrija

Naše iskustvo stečeno u radu sa domaćim i multinacionalnim korporacijama pruža nam sveobuhvatno znanje o razuđenoj potrošačkoj, prehrambenoj i maloprodajnoj industriji, kao i razumevanje njenih pravnih i komercijalnih pokretača. Vešti smo u prepoznavanju i predviđanju mnogih komercijalnih i regulatornih izazova koji se javljaju u ovoj industriji i podržavamo naše klijente da na njih proaktivno odgovore u korist svog poslovanja.

Naš tim u potrošačkoj, prehrambenoj i maloprodajnoj industriji pruža konkretne savete u ovom sektoru. Svojim klijentima nudimo inovativna rešenja koja proizlaze iz našeg sveobuhvatnog znanja. Naša kancelarija je prepoznatljiva kao neko ko uvek ima iskusnog advokata spremnog da pruži podršku u vazi sa bilo kojim pitanjem.

Naš portfolio klijenata u ovoj industriji kreće se od nacionalnih lanaca supermarketa do velikih multinacionalnih kompanija. Klijentima pružamo savete oko mnogih pravnih pitanja, uključujući nacionalne i prekogranične transakcije, aktivnosti u okviru projekata uz stalnu pravnu podršku i savetovanje.