Rudarstvo

Minerali su u osnovi velikog broja proizvoda – od akumulatora za električne automobile preko lekova, do stočne hrane i asfalta. Na svojoj misiji značajnog kontributora proizvodnji i ekonomskom razvoju, rudarska industrija suočava se sa volatilnim tržišnim uslovima i nizom kompleksnih i isprepletanih državnih i lokalnih zakonskih propisa, koji utiču na njeno poslovanje. Ipak, pored velikih ekonomskih i regulatornih izazova, tu su svakako i prilike u formi tehnologije i inovacija koje menjaju načine za lociranje, ekstrakciju i obradu minerala.

Advokatska kancelarija Milošević ima veoma iskusan tim koji pruža savetodavne usluge rudarskim korporacijama u čitavom nizu pitanja sa kojima se one suočavaju vodeći i razvijajući svoje poslovanje. Kao vodeći pravni savetnici za rudnike agregatnih, običnih i plemenitih metala, industrijskih minerala i uglja, kako na površinskim tako i u podzemnim kopovima,  imamo bogato iskustvo u celom regionu na osnovu koga ćemo vas voditi kroz kompleksnu mrežu prepreka u pogledu zaštite životne sredine, bezbednosti, pribavljanja dozvola, korišćenja zemljišta, radnog prava i zapošljavanja, transakcija i finansiranja.

Naši pravnici pružaju dragocene savete na osnovu kombinacije svog razumevanja rudarskog poslovanja, poznavanja perspektive nekadašnjih donosilaca regulatornih odluka, i posedovanja na državnom nivou priznate stručnosti u svim aspektima ekološkog i bezbednosnog prava.

Naše usluge obuhvataju sledeće oblasti:

  • Pribavljanje državnih i lokalnih dozvola za rad rudnika;
  • Dozvole, usaglašenost propisa i parnice prema lokalnim zakonima;
  • Bezbednost rudnika, uključujući usaglašenost sa zakonskim propisima koji regulišu oblast rudarstva;
  • Vodosnabdevanje i prava korišćenja voda;
  • Finansiranje projekata i akvizicije;
  • Lizing, prava pristupa i zajedničko razvijanje istraživanja i rudarenja;
  • Provera svojinsko-pravnih aspekata za privatna, državna i zemljišta lokalne samouprave;
  • Pregovori i rešavanje sporova u vezi sa lancem snabdevanja i ugovorima o izgradnji;
  • Parnice u sporovima koji uključuju bavljenje ugovorima, zakupom i drugim sporazumima vezanim za rudarstvo;
  • Korišćenje zemljišta i pribavljanje dozvola.