Novine u načinu registracije osnovnog kapitala u Registru privrednih subjekata

Agencija za privredne registre istakla je obaveštenje na svojoj zvaničnoj internet stranici da počevši od 2. aprila 2024. godine, počinje da se primenjuje novi način registracije promena na kapitalu.

Novi način registracije promena na osnovom kapitalu podrazumeva da će sva povećanja, odnosno smanjenja, biti registrovana kao jedinstven ukupan iznos kapitala nakon promene.

Drugim rečima, ovo znači da će ako je u društvu u kome želite da registrujete povećanje kapitala registrovano više pojedinačnih uplata, registrator će prilikom donošenja rešenja izvršiti brisanje svih tih pojedinačnih uplata i registrovati samo jednu koja će predstavljati zbir svih do tada registrovanih i nove uplate.

Isto pravilo biće primenjeno i kod:

          smanjenja kapitala, pa će registrator u ovoj situaciji obrisati sve registrovane uplate, a kao novi iznos kapitala upisati razliku između postojećeg kapitala i iznosa smanjenja;

          registracije uloga članova (bilo da su društva jednočlana ili višečlana) i odnosiće se i na novčani i na nenovčani kapital/uloge.

Svi postojeći datumi uplata/unosa biće obrisani, a kao datum uplate/unosa biće registrovan datum donošenja rešenja registratora kojim se sprovodi ova promena, u skladu sa pravilima Zakona o privrednim društvima koja propisuju da će se osnovni kapital smatrati povećanim, odnosno smanjenim danom registracije takve promene u Registru privrednih subjekata.

Cilj navedenih promena je da se pojednostavi pregled stanja kapitala i uloga članova i uvede efikasnije praćenje navedenih promena.

PODELI PUTEM: