Izmene Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i katastar infrastrukture

Dana 4. novembra 2023. godine, stupile su na snagu izmene Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i katastar infrastrukture. Predmetnim izmenama, suprotno prethodnom postupku kojim su se zahtevi katastru mogli podnositi od strane građana ili privrednih društava na šalterima katastarskih službi po prethodnom zakazivanju, uvodi se podnošenje isključivo digitalnim putem od strane profesionalnih korisnika, advokata i geodetskih organizacija. 

U tom smislu sva pravna i fizička lica koja nisu obveznici dostave (poput javnih beležnika, sudova i javnih izvršitelja) moraju upise u katastru vršiti preko advokata i geodetskih organizacija.   

Advokati i geodetske organizacije (svako u svom domenu, zavisno od predmeta zahteva) digitalizuju dokumentaciju koja je potrebna za upis i ugovore, podneske, dokaze i akta u postupku upisa u katastar nepokretnosti dostavljaju u formi elektronskog dokumenta, kroz web portal eŠalter.

PODELI PUTEM: