Bliži se rok za dostavljanje Izjave o neaktivnosti za 2021. godinu

Zakon o računovodstvu (Službeni glasnik RS, br. 73/2019 i 44/2021) („Zakon“) propisuje obavezu za pravna lica i preduzetnike koji u izveštajnoj godini nisu imali poslovnih događaja, niti su u poslovnim knjigama za tu godinu imali podatke o imovini i obavezama, da najkasnije do 31. marta naredne godine dostave Izjavu o neaktivnosti („Izjava“) za tu izveštajnu godinu.

S tim u vezi, sva pravna lica i preduzetnici koji nisu bili aktivni u 2021. godini, dužni su da Izjavu za 2021. godinu dostave najkasnije do 31. marta 2022. godine. U praksi to mogu biti takozvane „školjka kompanije“ koje nemaju poslovnih aktivnosti jer služe za neke buduće poslovne aktivnosti, ali i sva ostala privredna društva, udruženja, zadruge, preduzetnici, itd. koji iz bilo kojih razloga nisu bili aktivni u 2021. godini.

Zakon nedostavljanje Izjave inkriminiše kao privredni prestup, sa zaprećenim novčanim kaznama, i to:

  • 100.000 do 3.000.000 dinara za pravno lice,
  • 20.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu.

Postupci pred privrednim sudovima u Republici Srbiji, a koji se vode u cilju gonjenja preduzetnika, pravnih lica i odgovornih lica u tim pravnim licima zbog propuštanja dostavljanja Izjave su u praksi veoma brojni, pretpostavljamo usled neznanja o postojanju ove obaveze.

Pored toga, činjenica da je neko pravno lice u međuvremeno brisano iz registra Agencija za privredne registre („APR“) ne isključuje dalje gonjenje odgovornog lica u tom pravnom licu ukoliko je ovaj privredni  prestup učinjen u periodu dok je pravno lice bilo registrovano.

Izjava se dostavlja APR-u u elektronskom obliku, potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, uz obavezu plaćanja naknade za obradu i javno objavljivanje Izjave. Skrećemo pažnju da se Izjava dostavlja APR-u putem informacionog sistema (tzv. PIS FI Agencije) i da Izjave dostavljene u papirnom obliku APR neće obrađivati.

Dostavljanjem Izjave smatra se da je pravno lice/preduzetnik ispunio obavezu dostavljanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i statističkog izveštaja.

S tim u vezi, ovim putem podsećamo sve privredne subjekte i preduzetnike koji nisu imali poslovnih događaja u 2021. godini da APR-u dostave Izjavu za tu godinu, najkasnije do 31. marta 2022. godine i tako izbegnu gonjenje za privredni prestup.

ZA VIŠE INFORMACIJA KONTAKTIRAJTE:

Saša Radosavljev

Saša Radosavljev

Advokat | Viši saradnik
PODELI PUTEM: